NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Agrocybe cylindricapoppelåkersopp

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

2 individer x mørketall 50

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Ulike typer vedsubstrat.

Kriteriedokumentasjon

Arten er dyrka som matsopp lengre sør i Europa. Saprotrof. I Norge er det bare to funn, fra Østfold og Vest-Agder (usikkert), begge nær bebyggelse. Spredningstatus svært usikker, men trolig innført. Økologisk effekt vurderes som svært liten.

Først observert i Norge
Østfold: Fredrikstad: Bjørnebytomta - 1950-1959
Første observerte etablering i Norge
Østfold: Fredrikstad: Bjørnebytomta - 1950-1959
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1955 - 1979
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 50

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Siden arten også dyrkes i Sør-Europa, bør flere funn kunne ventes.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Dyrka i Sør-Europa.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • sterkt modifisert ved utendørs

 • sagflishaug

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1