NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Armadillidium nasatum

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Kun ett funn foreligger fra en utendørslokalitet i Norge (Tofte cellulosefabrikk, Hurum), og her under meget menneskskapte forhold. Lokaliteten er ikke sjekket opp siden 2001, og det er ukjent om arten har holdt stand.

Først observert i Norge
Bergen, i veksthus (Bagnall 1910) - 19.06.1909
Første observerte etablering i Norge
Tofte, Hurum (Olsen 1998) - 29.09.2001
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Nord-Italia (Gruner 1966).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 19.06.1909
  Sted
  Bergen, i veksthus bak et museum
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Noen få individer. Bagnall (1910)

 2. Periode
  - 27.08.1969
  Sted
  Bryn, Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  50
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Ca. 50 ind. i et vekshus (Olsen 1998).

 3. Periode
  - 29.09.2001
  Sted
  Tofte cellulosafabrikk, Hurum
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  En hann, Olsen K.M. upubl.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gruner H.-E. 1966. Krebstiere oder Crustacea. V. Isopoda Die Tierwelt Deutschlands 53 (2): 151–380
  • Olsen K.M. 1998. "Nye" småkryp for Norge – VI. Skrukketrollet Armadillidium nasatum Budde-Lund, 1885, "hornkuleskrukketroll" Insekt-Nytt 23 (4): 15–16
  • Bagnall R.S. 1910. Records of some Scandinavian woodlice The Zoologist, Series 4 14: 223–225
Naturtyper
 • Skrotemark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Som frilandsart kun funnet inne på tomten til Tofte cellulosefabrikker. Her ligger mye importert trevirke fra ulike deler av verden. Ellers et par eldre funn fra veksthus.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)