NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cordioniscus stebbingi

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten reproduserer i veksthus som ikke er spesielt varme, og vil kunne etablere seg utendørs – i hvert fall i komposthauger og liknende steder.

Først observert i Norge
Tøyen, Oslo - 28.10.1993
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Sør-Amerika (Gruner 1966)

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Arten er en kjent veksthusart mange steder i Europa.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 28.10.1993
  Sted
  Tøyen, Oslo, i veksthus
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  3
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Olsen (1995)

 2. Periode
  - 29.01.1999
  Sted
  Tøyen, Oslo, i veksthus
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  32
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  I to ulike veksthus, 3+29 ind., både hanner, hunner og juvenile dyr (Olsen K.M. upubl.)

 3. Periode
  - 24.10.2001
  Sted
  Tøyen, Oslo, i veksthus
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  9
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  I to ulike veksthus, 1+8 ind., både hunner og juvenile dyr (Olsen K.M. upubl.)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er funnet i totalt tre ulike veksthus tilhørende Botanisk Hage og Museum i Oslo, alle med en temperatur mellom ca. 18 og ca. 20 grader. Det er funnet både hanner, hunner og juvenile dyr over en periode på åtte år (1993–2001), og det viser klart at det finnes/fantes en fast populasjon i området. Drivhusene har ikke vært undersøkt siden 2001. Det har også vært lett en del utendørs i områdene rundt drivhusene, men arten er ikke funnet der, til tross for at det har fantes store komposthauger som holdt en viss varme gjennom hele vinteren. "Kompostregimet" på stedet er lagt om siden de første funnene.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gruner H.-E. 1966. Krebstiere oder Crustacea. V. Isopoda Die Tierwelt Deutschlands 53 (2): 151–380
  • Olsen K.M. 1995. Cordioniscus stebbingi (Patience, 1907) and Trichorhina tomentosa (Budde-Lund, 1893), two greenhouse woodlice (Isopoda, Oniscidea) new to Norway Fauna norvegica Serie B 42 (1): 67–69
Naturtyper
 • Grøntområder og idrettsanlegg

Foreløpig kun kjent fra veksthus i Norge.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)