NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Androniscus dentiger

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Arten er antatt å ha ørsmå effekter på stedegne arter i de områdene den forekommer.

Først observert i Norge
Bergen - 19.06.1909
Første observerte etablering i Norge
Oslo - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Verdensutbredelsen omfatter Vest-Europa fra Sørvest-Tyskland til Nord-Afrika (Oliver og Meecham 1993).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 19.06.1909
  Sted
  Bergen, i veksthus bak et museum
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Ukjent antall individer. Bagnall (1910)

 2. Periode
  - 09.06.1968
  Sted
  Tøyen, Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Både i og utenfor drivhusene til Botanisk Hage og Museum. ZMO nr. F12795 (Olsen 1998).

 3. Periode
  1980 - 1989
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Olsen (1998).

 4. Periode
  1990 - 1999
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Møre og Romsdal
  Antall individer
  103
  Antall forekomster
  16
  Kommentar
  Olsen (1998), Olsen K.M. upubl.

 5. Periode
  2000 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Olsen K.M. upubl.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Oliver P.G. og Meechan C.J. 1993. Woodlice Synopses of the British Fauna (New Series) 49: 135
  • Bagnall R.S. 1910. Records of some Scandinavian woodlice The Zoologist, Series 4 14: 223–225
  • Olsen K.M. 1998. Skrukketrollet Androniscus dentiger Verhoeff, 1908, "rosaskrukketroll", i Norge Fauna, Oslo 51 (3): 98–99
Naturtyper
 • Skrotemark

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • park

Tidlige funn kun i veksthus, senere år funnet mange steder utendørs i ulike naturtyper, men hovedsakelig i nær tilknytning til menneskelig aktivitet.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)