NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cronartium ribicolasolbærfiltrust

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Kriteriedokumentasjon

C. ribicola er vanlig på solbær i områder med Pinus strobus, P. monticola, P. peuce eller andre femnåla arter. Patogenet skader begge grupper av vertplanter. Angrep på Ribes-arter fører til tidlig bladfall, mens i mottakelige Pinus-arter vokser patogenet inn gjennom nålene til greiner og stammer. Når soppen har vokst rundt stammen og drept barken vil stammen ovenfor dø.

C. ribicola er trolig kommet til Europa fra Sibir på 1800 tallet og den har overlevd minst 130 år i Norge. I USA har bekjempelse av Ribes-arter for å utrydde soppen ikke lykkes. Levetiden er estimert til over 1000 år fordi patogenet finnes i flere klimasoner her i landet.

C. ribicola er parasitt på Ribes-arter og femnåla Pinus-arter. Ribes-arter vokser forvillet i fastmarksskogsmark nord til Nordland og opp til 870 moh i Sogn og Fjordane (Elven 2005). Mottakelige Pinus-arter er planta i konstruert fastmark.

Patogenet spres over større avstander med infiserte planter av mottakelige Pinus-arter. Lokalt spres C. ribicola med vindspredde sporer. Derfor er det ikke mulig å angi hastighet i km/år.

Først observert i Norge
Bergen - 1885
Første observerte etablering i Norge
1885
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1885 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  10000
  Antall forekomster
  1000

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Gensenteret for Cronartium ribicola er mest sannsynlig Sibir øst for Ural. Soppen er trolig kommet til Europa med infiserte, femnåla furuplanter. I Norge er soppen vanlig på Ribes i områder med Pinus strobus, P. monticola, P. peuce og andre femnåla furuarter (Gjærum 1974)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

DAISIE (Delviering Alien Invasive Species Inventories for Europe) viser at Tyskland, Danmark, Sverige, Finland og Estland har Cronartium ribicola på listen over fremmede arter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Jørstad I 1925. Norske skogsykdommer. I. Nåletresykdommer bevirket av rustsopper, ascomyceter og fungi imperfecti. Meddelser norske kogforsøksvesen 2: 19-186
  • Gjærum, H. B. 1974. Nordens rustsopper
  • Leppik, E. E. 1967. Some viewpoints on the phylogeny of rust fungi. Biogenic radiation Mycologia 59: 568-579
  • Hummer, K. E 2000. Hisotry of the origin and dispersal of white pine blister rust. HortTechnology 10: 515-517
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100