NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phytophthora rubibringebærrotråte

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Åker og kunstmarkseng

Kriteriedokumentasjon

Phytophthora rubi finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse. Phytophthora rubi er trolig innført med plantemateriale fra Skottland og er spredt til de fleste områder med kommersiell bringebærdyrking. Videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander. Spredningshistorikken er basert på kulturplanter, men det er grunn til å regne med parallell spredning i naturen.

Først observert i Norge
Sogn og Fjordane - 1989
Første observerte etablering i Norge
Sogn og Fjordane - 1989
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1989 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall individer
  5000
  Antall forekomster
  500

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Phytophthora rubi finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse. Phytophthora rubi er trolig innført med plantemateriale fra Skottland og er spredt til de fleste områder med kommersiell bringebærdyrking. Videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander. Spredningshistorikken er basert på kulturplanter men det er grunn til å regne med parallell spredning i naturen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Heiberg, N. 1995. Control of root rot of raspberries caused by Phytophthora fragariae var. rubi Plant Pathology 44: 153-159
  • Man in 't Veld, W. A. 2007. Gene flow analysis demonstrates that Phytophthora fragariae var. rubi constitutes a distinct species, Phytophthora rubi comb. nov. Mycologia 99: 222-226
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Berg, ur og grunnjordsystemer

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10