NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phytophthora ramorumgreindreper

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,4e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 4   Påvirke stedegne arter i betydelige deler av deres utbredelsesområde
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge
 • Kvantitative data finnes for utlandet

Mattilsynet har siden 2002 drevet kartlegging av P. ramorum.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kalkrik bøkeskog

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

P. ramorum er en ny art som ble funnet for 20 år siden i Nord-Amerika og Europa. I Norge ble patogenet påvist første gang i 2002 og første etablering var i 2005. Opprinnelsen er ukjent og forventet levetid er usikker. Funn av P. ramorum Vaccinium myrtillis i Norge og sterke angrep på Larix i Storbritannia er eksempler på økt virulens i patogenet. Antall kjente vertplanteslekter er stort og sterke angrep på lerk i Storbritannia siden 2009 viser at patogenet kan øke sitt vertplantespekter. Utbredelsen av arten i flere klimasoner og angrep på nye vertplanter er grunnlaget for at levetiden er estimert til over 1000 år.

Patogenet har økende vertplanterspekter i Europa. Her i landet er P. ramorum funnet i slektene Rhododendron, Pieris, Quercus, Viburnum og Vaccinum på konstruert fastmark og fastmarksskogsmark.

Patogenet er trolig innført til Europa og videre til Norge med infisert plantemateriale. Norske hagesentra og andre firma importerer om lag halvparten av den Rhododendron som plantes her i landet. Selv om eksportørene hevder at de er fri for P. ramorum blir patogenet påvist i importpartier og salgsledd. Innenlandsk spredning over større avstander er også med infiserte planter. Lokalt spres P. ramorum med vann og vind. Derfor er det ikke mulig å angi hastighet i km/år.

Først observert i Norge
Os, Hordaland - 2002
Første observerte etablering i Norge
Bergen, Hordaland - 2005
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Phytophthora ramorum forekommer både i Nord-Amerika og Europa. Begge steder ble den første gang påvist i perioden 1990-2000. Opprinnelse er ukjent, og med de dramatiske skadene P. ramorum er årsak til kan den ikke ha vært oversett lenge.

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Sannsyligvis med import av rhododendron fra Tyskland eller Nederland.

Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

Planteforsk laget en risikovurdering på oppdrag fra Landbrukstilsynet (Herrero & Sletten 2004)

Sansford C E et al 2009 Report on the risk of entry, establishment, spread and socio-economic loss and environmental impact and appropriate level of managment for Phytophthora ramorum for the EU. Deliverable Report 28. Sixth Framework Project RAPRA. http://rapra.csl.gov.uk/

Vitenskapskomiteen for mattrygghet laget en risikovurdering på oppdrag fra Mattilsynet (Sundheim et al. 2009).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2002 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall individer
  5000
  Antall forekomster
  500

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Phytophthora ramorum finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse. Phytophthora ramorum er er under rask spredning i Europa. Den ble funnet i Norge i 2002 og videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander. Angrep og store skader av P. ramorum på lerk i England i 2009 viser at P. ramorum har potensiale for å utivide sitt vertplantespekter. I USA er P. ramorum årsak til "sudden oak death".

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

DAISIE (Delviering Alien Invasive Species Inventories for Europe) viser at Tyskland, Danmark, Sverige, Finland og Estland har Phytophthora ramorum på listen over fremmede arter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sundheim L, Herrero ML, Rafoss T, Toppe B 2009. Pest Risk Assessment of Phytophthora ramorum in Norway Opinion of the Panel on Plant Health of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety 08/907-3: 74
  • Talgø, V. 2011. Phytophthora ramorum angrip skogen på vestkysten av England. Bioforsk Tema 2011: 8
  • Talgø V, Herrero ML, Brurberg MB, Stensvand A 2010. Phytophthora Alvorleg trugsmål mot buskar og tre i grøntanlegg og naturområde Bioforsk Tema 5 (20): 8
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Fastmarksskogsmark

 • Berg, ur og grunnjordsystemer

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10