NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phytophthora plurivora

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kalkrik bøkeskog

Kriteriedokumentasjon

Phytophthora plurivora er en skadegjører på røttene av flere slekter av lauvtre. I Norge er patogenet funnet på bøk og lønn. P. plurivora regnes som en alvorlig trussel for bøkeskogen i Europa. Det er sterk økning i antall smitta trær og det finnes ingen tiltak for å stoppe angrepene. Her i landet har bøk begrenset utbredelse, men patogenet har også andre vertplanter. Fra Tsjekkia meldes det om angrep på arter i slektene Rhododendron, Pieris og Vaccinium.

Det er vanskelig å estimere levetid for et nytt patogen. Vertplanteregisteret og utbredelse i flere klimasoner gir grunnlag for å anta en levetid på over 1000 år.

P. plurivora er funnet på Fagus sylvatica og Acer platanoides på konstruert fastmark og fastmarksskogsmark i fem fylker her i landet på. Patogenet har imidlertid flere vertplanter og regnes som en trussel for bøk- og eikeskoger i Europa. Det er angrep på flere løvtreslekter i Danmark og i Sverige er det store skader på bøk.

Patogenet er trolig importert med infisert plantemateriale og spres innenlands med planter over større avstander. Lokalt spres P. plurivora med vann. Derfor er det ikke mulig å angi hastighet i km/år.


Først observert i Norge
Stavanger - 2004
Første observerte etablering i Norge
Stavanger - 2004
Naturlig opprinnelse

Påvist som patogen på Fagus sylvatica og Acer platanoides i Stavanger.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2003 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall individer
  1000
  Antall forekomster
  100

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Phytophthora plurivora finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse. Phytophthora plurivora er nylig funnet i Norge. Arten er nå påvist i fire fylker og videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Talgø. V., Herrero, M.L., Brurberg M. B., Stensvand, A. 2012. Alvorleg sjukdom funnen på bøk Bioforsk Tema 2012: 1-8
  • Jung, T. 2011. Investigation of causal agents of the decline and dieback of mature beach trees (Fagus sylvatica L.) in Pildamsparken i Malmø.
  • Talgø V, Herrero ML, Toppe B, Brurberg MB, Thurston R, Slørstad T, Stensvand A 2010. Phytophthora plurivora - ny skadegjerar på tre i Noreg Biforsk Fokus 5(2): 246-247
  • Talgø V, Herrero ML, Brurberg MB, Stensvand A 2010. Phytophthora Alvorleg trugsmål mot buskar og tre i grøntanlegg og naturområde Bioforsk Tema 5 (20): 8
  • Thinggaard, K 2009. Phytophthora - en ny og alvorlig trussel mot danske skove. Skoven 41: 478-481
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Berg, ur og grunnjordsystemer

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10