NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phytophthora megasperma

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Kriteriedokumentasjon

Phytophthora megasperma (artskompleks) er skadegjører bl.a. på ulike arter i erteblomstfamilien. Soppen er under spredning i Europa og er nylig funnet i Norge. Videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander. Phytophthora megasperma finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse.

Først observert i Norge
2003
Første observerte etablering i Norge
2003
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2003 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall individer
  500
  Antall forekomster
  50

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Phytophthora megasperma finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse. Arten er under spredning i Europa og er nylig funnet i Norge. Videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Talgø V, Herrero ML, Brurberg MB, Stensvand A 2010. Phytophthora Alvorleg trugsmål mot buskar og tre i grøntanlegg og naturområde Bioforsk Tema 5 (20): 8
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

Phytophthora megasperma er en pseudosopp under spredning internasjonalt på mange vertplanter. Den er funnet på Abies og Taxus her i landet.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10