NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phytophthora fragariaerød marg

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

Sundheim et al. (2010) gir informasjoner om spredningsveier, spredning og utbredelse i Norge.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Totalt 22 produksjonenheter for jordbær er infisert (Sundheim et al 2010) Det er realistisk å regne med 1000 individ for hver enhet. Dessuten vil populasjoner av Fragaria vesca trolig være smittet i nærheten av smitta produksjonssteder.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Phytophthora fragariae finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb. Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse. Arten er nylig funnet i Norge, trolig etter import av planter fra kontinentet i Europa. Forekomsten gjelder dyrka jordbær, men det er grunn til å regne med parallell spredning til vertplanter i naturen.

Først observert i Norge
1995
Første observerte etablering i Norge
Aust-Agder
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Planteforsk skrev en risikovurdering på oppdrag fra Landbrukstilsynet.Stensvand (1996).

Vitenskapskomiteen for mattrygghet laget en risikovurdering på oppdrag fra Mattilsynet (Sundheim et al. 2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1995 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall individer
  1000
  Antall forekomster
  100

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Phytophthora fragariae finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb. Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse. Arten er nylig funnet i Norge, trolig etter import av planter fra kontinentet i Europa. På tross av kontrolltiiltak fra Mattilsynet har det vært en videre spredning med plantemateriale. Spredningshistorikken i tabellen overfor gjelder dyrka jordbær men det er grunn til å regne med parallell spredning til vertplanter i naturen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sundheim L, Herrero ML, Rafoss T, Toppe B 2009. Pest Risk Assessment of Phytophthora ramorum in Norway Opinion of the Panel on Plant Health of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety 08/907-3: 74
  • McKeen WE 1958. Red stele disease of logangberry and strawberry caused by Phytophthora fragariae. Phytopahtology 48: 129-132
  • Stensvand, A 1996. Pest Risk Asseessment for Norway of the Red Stele Disease in Strawberries, caused by Phytophthora fragariae var. fragariae Planteforsk Rapport 1996
  • Man in 't Veld, W. A. 2007. Gene flow analysis demonstrates that Phytophthora fragariae var. rubi constitutes a distinct species, Phytophthora rubi comb. nov. Mycologia 99: 222-226
  • Sundheim L, Herrero ML, Rafoss T, Toppe B 2010. Risikovurdering av Phytophthora ramorum, en pseudosopp som framkaller ramorum-greinvisning. Bioforsk Fokus 5(2): 248-249
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  2 - 10