NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phytophthora cambivora

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Phytophthora cambivora er funnet som patogen på Fagus sylvatica i Bergen. Den er også påvist som patogen på Abies procera i Norge.

  Vertplanten Fagus sylvatica er vanlig fra Vestfold til Aust-Agder. Naturalisert mange steder i kyst og dalstrøk i Sør-Norge fra Halden til Volda, Møre og Romsdal og Trondheim, Sør-Trøndelag

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Phytophthora cambivora er skadegjører på ulike treslag. Phytophthora cambivora er nylig funnet i Norge (bøk, edelgran på Vestlandet) og videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander. Phytophthora cambivora finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse.

Først observert i Norge
Rogaland - 2006
Første observerte etablering i Norge
Rogaland - 2006
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2004 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  • Rogaland
  Antall individer
  500
  Antall forekomster
  50

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Phytophthora cambivora finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse. Phytophthora cambivora er nylig funnet i Norge og videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Elven, R. 2005. Norsk flora, 7. utg. Det norske samlaget.
  • Talgø, V., Herrero, M., Toppe, B., Klemsdal, S., Stensvand, A. 2006. Plant Disease 90: 682
  • Talgø V, Herrero ML, Brurberg MB, Stensvand A 2010. Phytophthora Alvorleg trugsmål mot buskar og tre i grøntanlegg og naturområde Bioforsk Tema 5 (20): 8
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10