NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Orthodontium lineare

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er så langt ikke kjent fra Norge.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Hvis arten først etablerer seg vil den trolig være vanskelig å bli kvitt

c Naturtypekolonisering

 • Furuskog, stubber, dødved og trebasiser

Kriteriedokumentasjon

Orthodontium lineare er ennå ikke kjent fra Norge, men forekommer på veskysten av Sverige, mellomeuropa og i Storbritania. Det er ikke kjent noen negative effekter av arten så langt og det forventes ikke at det vil bli negative effekter i Norge når den eventuelt kommer hit.

Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Amerika Sør og Mellom
 • Oseania
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

I Sør-Sverige er arten kjent på veskysten ikke langt fra grensa til Norge, arten kan derfor forventes å dukke opp i Østfold.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Orthdontium lineare er vidt utbredt på den sørlige halvkule og ble først observert i Europa i Storbritania i 1910. Første funn på fastlandseuropa var utenfor Berlin i 1939.
Arten er nå kjent fra Sør-Sverige, Storbritania og store deler av Mellomeuropa.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Weidema, I.R. 2000. Introduced species in the Nordic countries Nord 2000: 13, Nordic Council of Ministries, Copenhagen
  • Hassel, K. & Söderström, L. 2005. The expansion of the alien mosses orthodontium lineare and Campylopus introflexus in Britain and continental Europe. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 97: 183-193
Naturtyper
 • lyngskog

  Fremtidig

  • furu
 • i mineraljord

  Fremtidig

  • liggende død ved (læger), middels dimensjon, lite nedbrutt
  • liggende død ved (læger), stor dimensjon, lite nedbrutt
 • middels nedbrutt bartreved

  Fremtidig

  • liggende død ved (læger), middels dimensjon, lite nedbrutt
  • liggende død ved (læger), stor dimensjon, lite nedbrutt
 • middels nedbrutt ved av borealt lauvtre

  Fremtidig

  • liggende død ved (læger), middels dimensjon, lite nedbrutt
  • liggende død ved (læger), stor dimensjon, lite nedbrutt
 • middels nedbrutt ved av edel-lauvtre

  Fremtidig

  • liggende død ved (læger), middels dimensjon, lite nedbrutt
  • liggende død ved (læger), stor dimensjon, lite nedbrutt
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Kun i fremtiden)
  Abundans
  1