NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Leptoglossus occidentalis

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Arten er til nå i Norge registrert på to lokaliteter på Sørvestlandet (Rogaland og Vest-Agder). Det er noe usikkerhet omkring etableringspotensialet i Norge pga klimatiske faktorer, men om den etableres vil den kunne spre seg over store områder med tanke på egnede habitat. Hvis arten etablerer seg, vil den kunne påvirke andre arter med samme levesett, samt frøsetting hos vertsplanter som furu.

Først observert i Norge
Reve, Klepp: Rogaland - 10.10.2009
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2009 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Rogaland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er til nå registrert på to lokaliteter på Sørvestlandet (Rogaland og Vest-Agder). Arten har stort etableringspotensial og vil kunne spre seg over store områder med tanke på egnede habitat.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten dukket først opp i Europa i Vicenza (Italia) høsten 1999. Senere spredte den seg til andre områder i Italia, til flere sørliggende og sentrale deler av Europa før den dukket opp på sørspissen av Storbrittania i 2008-2009. De første skandinaviske funn stammer fra Danmark hvor arten ble registrert to steder i 2009 (Mjøs et al. 2010). Arten har en veldig god flygeevne og det er sannsynlig at arten kan ha spredt seg til Storbrittania ved egen maskin over den engelske kanal (Malumphy 2008).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Malumphy, C., Botting, J., Bantock, T. & Reid, S. 2008. Influx of Leptoglossus occidentalis Heidemann (Coreidae) in England Het News 12: 7-9
  • Mjøs, A.T., Nielsen, T.R. & Ødegaard, F. 2010. The Western Conifer Seed Bug (Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910) (Hemiptera, Coreidae) found in SW Norway Norwegian Journal of Entomology 57: 20-22
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

 • Konstruert fastmark

 • Levende vedaktige planter

 • nåleverk og reproduktive deler av gran

 • nåleverk og reproduktive deler av furu

 • nåleverk og reproduktive deler av bartrær

Arten legger egg på nålene hos bartrær og livnærer seg av skudd og frø hos bartrær. Arten har over 40 verstplanter. Den spiser ikke på nålene med borer seg inn i skuddene for så å suge til seg frøenes endosperm noe som fører til abortering og ikke spiredyktige frø. Arten anses som en stor pest på plantasjer hvor de produserer frø til bartrær i Nord Amerika. Overvintring skjer som voksen under bark, fuglereir eller gnagerbol. Den kan også komme inn i hus og være en plage for folk. Det andre funnet gjort i Norge (Lindesnes, Vest Agder) var innendørs (Mjøs et al. 2010).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)