NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cornu aspersumflekkbåndsnegl

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge
 • Kvantitative data finnes for utlandet

Ytterst sparsomme opplysninger fra Norge og Sverige (se Proschwitz 1997, 1999).

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ingen levende dyr observert i Norge, og ingen kjente gjenfunn på de to kjente lokalitetene.

Kriteriedokumentasjon

Kun et par tilfeldige funn i Norge på 1800-tallet, men funn i Sverige viser at arten kan etablere flerårige populasjoner i vårt område.

Først observert i Norge
Nær Langesund, Bamble (Esmark 1886) - <1886
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Middelshavsområdet og Vest-Europa, nord til Frankrike, Nederland og Skottland (Proschwitz 1997).

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Sannsynlivis kun innkommet med ballastsand/-jord (Esmark 1886, Økland 1925), i begge tilfeller fra ukjent opprinnelsessted.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 1886
  Sted
  Nær Langesund
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Dyret ble funnet "a few years ago" som det står i Esmark (1886), i ballastsand.

 2. Periode
  - 1913
  Sted
  Ved Drøbak, Frogn
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Ifølge eksemplarer i NHM Oslo, j.nr. D31805, ble dyrene funnet i august 1913. Tatt med bunnskrape på et sted hvor skip pleide å losse ballastsand.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

I Norge er det kun funnet tre døde skall, det første i ballastsand nær Langesund, Bamble noen år før 1886 (Esmark 1886), de to siste tatt i bunnskrape ved Drøbak, Frogn i august 1913, på et sted hvor skip losset ballastsand (Økland 1925). Arten har ikke muligheter for selvbefrukting (Proschwitz 1997), og et enkeltindivid ville ikke kunne ha blitt opphav til en populasjon, selv om det hadde blitt importert levende.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Sverige har arten blitt funnet noen få ganger sammen med grønnsaker, bl.a. fra Italia, og dessuten en populasjon i en hage i Stockholm, bevisst innført i 1993 fra Frankrike og observert gjentatte ganger i perioden 1997–1998 (Proschwitz 1997, 1999). Opprinnelig ble 10–15 dyr innført, og selv om den ikke ble observert igjen før i 1997 ble det antatt at dette dyret stammet fra dyrene som ble satt ut i 1993. Observasjoner ble også gjort i 1998, og ett av disse dyrene ble antatt å være avkom av de opprinnelig utsatte.

I Danmark ble arten bevisst introdusert nær København i 1890, og her holdt arten seg til litt inn på 1930-tallet (Proschwitz 1997). Den er også utsatt flere steder på Sjelland, og også her har arten formert seg, men i liten grad gjort skade eller økt voldsomt i antall.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Proschwitz T.v. 1997. Fläckig vinbergsnäcka [Cornu aspersum (O.F. Müller)] funnen i Sverige Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck 1997: 23–27
  • Økland, F. 1925. Die Verbreitung der Landgastropoden Norwegens. Jacob Dybvad. Oslo. 168+XII+1
  • Proschwitz T.v. 1999. Faunistiskt nytt 1998 – snäckor, sniglar och musslor Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 1999: 27–44
  • Esmark B. 1886. On the land and freshwater Mollusca of Norway. Journal of Conchology. V: 90-131
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Skrotemark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • strøfall på skyggefulle steder

 • graskompost

 • plenkompost

 • grønnsak-kompost

 • lauvkompost

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)