NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Oxychilus draparnaudistorglanssnegl

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

I Norge er arten flere steder utendørs funnet på samme lokalitet som O. cellarius og/eller O. alliarius, men det er fryktet at den med tiden vil trenge unna i hvert fall O. cellarius på en del av lokalitetene (Waldén 1960). Hvorvidt dette har skjedd er ikke undersøkt siden den gang. Arten utgjør sannsynligvis totalt sett et ubetydelig problem for stedegne arter og vill norsk natur.

Først observert i Norge
Tangenveien, Kragerø, i store mengder (Tidemand-Ruud 1898) - <1890
Første observerte etablering i Norge
Tangenveien, Kragerø (Tidemand-Ruud 1898) - <1890
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Sør- og Vest-Europa, deler av Middelhavsområdet (Tidemand-Ruud 1898, Kerney og Cameron 1994).

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Tidemand-Ruud (1898) antar at arten ble innført med ballast "for mer enn ti år siden", men sier ikke noe om opprinnelsessted.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1890 - 2011
  Sted
  Hele landet
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  Kommentar
  Basert på Artskart og upubliserte opplysninger fra naturhistorisk museum i Oslo og BioFokus.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ifølge Tidemand-Ruud (1898) opptrådte arten allerede da i store mengder ved Tangfenveien i Kragerø, og han antar at den var innført med ballast for mer enn ti år siden. Omtrent samtidig ble den funnet i veksthus tilknyttet Botanisk hage i Oslo (Hansson 1901). Senere har mange funn gjort at den nå er kjent fra åtte fylker.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Waldén (1960) har en god oversikt over situasjonen i Sverige frem til da.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Kerney M.P. og Cameron R.A.D. 1994. Collins field guide to the land snails of Britain and North-west Europe. HarperCollinsPublishers. London. 288 s.
  • Waldén H.W. 1960. Om ett par för Sverige nya, anthropochora landmollusker, Limax valentianus Férussac och Deroceras caruanae (Pollonera), jämte några andra, kulturbundna arter Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar. Sjätte följden. Serie B 8 (8): 1–48
  • Boettger C.R. 1929. Eingeschleppte Tiere in berliner Gewächshäusern Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 15 (4): 674–704
  • Tidemand-Ruud J. 1898. Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn Nyt Magasin for Naturvidenskaberne 34: 241–248
  • Hansson C.A. 1901. Anteckningar om Skandinaviens Glattmaskar, Iglar m.m. Öfversigt af Kungliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 58: 729–737
Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Fuktige, beskyttede steder i skog og mellom steiner, hovedsakelig i hager og veksthus (Kerney og Cameron 1994).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)