NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anoplophora glabripennis

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:1,4e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 4   Påvirke stedegne arter i betydelige deler av deres utbredelsesområde
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge, men har blitt innført etablert i flere Europeiske land og i Nord-Amerika. Trær kan bli sterkt svekket eller dø av angrep og ev etablering kan således ha økologiske effekter. Det er imidlertid lite trolig at arten har evne til å etablere seg og overleve på sikt i Norge.

Naturlig opprinnelse
 • Asia

Naturlig utbredt i Sør-, Sentral Kina (BIORISK 2010).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering

VKM har mottatt en foreløpig bestilling fra Mattilsynet. Dette oppdraget vil bli behandlet av VKMs faggruppe for plantehelse.

20.5.2011

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har etablert seg i Frankrike, Østerrike, Tyskland og Italia, hvor det er satt igang store utrydningsprogram. Dersom disse misslykkes er det fare for at arten vil spre seg ut i naturlig skog slik den har gjort i Nord-Amerika( reproduserer i Chicago IL, New York City og Long Island, New York, New Jersey, Toronto og Ontario i Canada).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Cocquempot, C. & Lindelöw, Å. 2010. Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). Chapter 8.1. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 193–218.
  • Roques, A. & Lees, D. 2010. Data sheets BioRisk 4: 855-1021
  • EPPO 1999. Anoplophora glabripennis EPPO DATA SHEETS ON QUARANTINE PESTS
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Bioklimatiske seksjoner

 • Klart kontinental seksjon

 • bladverk og reproduktive deler av bøk

 • bladverk og reproduktive deler av lønn

 • bladverk og reproduktive deler av lauvtrær

 • bladverk og reproduktive deler av bjørk

 • bladverk og reproduktive deler av osp og poppel

 • bladverk og reproduktive deler av selje og vier

Polyfag art knyttet til Acer, Aesculus, Betula, Carpinus, Fagus, Populus, Salix. Første funn i Europa i Østerrike i 2001. Knyttet til planteskoler, busker og kratt (hedgerows), kultivert land med aktivt jordbruk, grøntanlegg og domestiserte habitat (Cocquempot & Lindelöw 2010)

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)