NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anoplophora chinensis

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:1,4e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 4   Påvirke stedegne arter i betydelige deler av deres utbredelsesområde
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge, men har blitt innført til flere Europeiske land. Trær kan bli sterkt svekket eller dø av angrep og ev etablering kan således ha økologiske effekter. Det er imidlertid lite trolig at arten har evne til å etablere seg og overleve på sikt i Norge.

Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sør-, Sentral Kina (BIORISK 2010)

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering

Arten anses som fremmed art i Europa (BIORISK 2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

En spredning kan skje i Norge dersom arten følger med importert trevirke eller planter som stammer fra artens naturlige utbredelsesområde. Arten vil trolig ikke kunne overvintre, men vil kunne gjøre skade i importåret.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er ikke etablert i Europa, men er utbredt i Asia (Kina, Hong Kong, Korea, Malaysia, Burma, Vietnam). I USA er den påtruffet på Hawaii. Anoplophora spp. individer (larve og voksen) er påvist på importerte bonsaitrær til Nederland og Tyskland fra Kina og Japan og har blitt funnet i ikke-oppvarmede veksthus og til og med utendørs hvor arten har gjort skade på busker og trær om sommeren (EPPO Data Sheets on Quarantine Pests Anoplophora malasiaca and Anoplophora chinensis).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Cocquempot, C. & Lindelöw, Å. 2010. Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). Chapter 8.1. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 193–218.
  • EPPO 1994. Anoplophora malasiaca and Anoplophora chinensis Data Sheets on Quarantine Pests
  • Roques, A. & Lees, D. 2010. Data sheets BioRisk 4: 855-1021
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  • Edellauvtrær
 • Grøntområder og idrettsanlegg

  • Edellauvtrær

Arten er knyttet til Acer, Betula, Carpinus, Citrus, Corylus, Rosa og løvfellende busker.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med bearbeidet trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med emballasje

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)