NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rana lessonae sørlig lessonaekontinental damfrosk

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert
Først observert i Norge
Finnøy i Rogaland - 2003
Første observerte etablering i Norge
Finnøy - 2003
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Polen

Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

jf. Dolmen (2009) og Holst (2011)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

Fremtidig spredningsprognose

1000 km/år

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Potensielt utbredelsesområde - beskrivelse
Temperaturavhengig; Nemorale og til dels Boreonemorale sone.

Antatt kritiske parametre for artens utbredelse
Temperatur.

Endringer i artens kritiske parametre forventet
Med (forventet) varmere klima øker det potensielle utbredelsesområdet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fog, K. et al. 1997. Nordens padder og krybdyr.
  • Gasc, J.-P. et al. 1997. Atlas of amphibians and reptiles in Europe.
  • Dolmen, D. 1996. Damfrosk, Rana lessonae Camerano, oppdaget i Norge Fauna (Oslo) 49: 178-180
  • Holst, Louise-Marie, J.B. 2011. The invasion success and invasiveness of the introduced Rana lessonae and its hybrid associate R. kl. esculenta (Amphibia) in Southwest Norway. Master's thesis, NTNU Trondheim
  • Arnold, N. & Ovenden, D. 2002. A field guide to thr reptiles and amphibians of Britain and Europe.
  • Dolmen, D. 2009. De grønne froskene på Finnøy i Rogaland (Del 1-3) NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk notat 2009-2
Naturtyper
 • Ferskvannssystemer

 • Våtmarkssystemer

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Ulovlig utsetting/dumping

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  2 - 10