NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hypogastrura serrata

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er i Norge knyttet til kompost (Fjellberg 1998). Ingen kjent negativ økologisk effekt.

Reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2010 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Sogn og Fjordane
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Utbredelsesområde
  4

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten ble nylig påvist i Sogn og Fjordane (Artsobservasjoner v/Arne Fjellberg).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Dødt plantemateriale

Knyttet til kompost.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)