NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Adistemia watsoni

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun påvist en gang i Norge, og det er usikkert i hvilken grad den er etablert. Vurderes til lav risiko på basis av utenlanske data om biologien og taksonomisk slektskap med arten med tilsvarende lav risiko.

Først observert i Norge
Bergen - 1991
Naturlig opprinnelse

Arten er vidt utbredt. Kjent fra Nord- og Sør Afrika, Nord Amerika, Sør Amerika og Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  Antall individer
  0
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  1

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er i spredning og vil kunne opptre sporadisk innendørs hvor det er gode leveforhold for den. Arten har også potensial til å kunne etablere seg utendørs i kompost o.l.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er stort sett funnet innendørs men har spredt seg sørfra. Den ser ut til å leve utelukkende i miljøer som er menneskeskapt. Første funn i Europa var i Portugal i 1926. I Sverige ble den funnet i 1972, Danmark i 1990 og Norge 1991.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Skartveit, J. 1999. Adistemia watsoni (Wollaston) (Col., Latridiidae) recorded from Norway Norw.J. Entomol. 46: 46
  • Hansen, M. & Pedersen, J. 1991. Hva finner jeg i kjøkkenet -en ny dansk skimmelbille, Adistema watsoni (Wollaston) Entomologiske Meddelelser 59: 23-26
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • muggsopp

 • matvarer og organisk avfall innendørs

 • Konstruert fastmark

Arten er kun funnet innendørs i Norge. Lever av muggsopp og lagrede matvarer.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)