NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cryptophagus cellaris

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet noen få ganger i Norge, og ikke i nyere tid. Arten har ingen kjent risko i Norge.

Første observerte etablering i Norge
1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Cryptogenic species. Første europeiske funn er fra Portugal i 1939 . Knyttet til innendørs habitat (herbarium, insektsamlinger etc.)(BIORISK 2010).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er ikke risikovurdert i Utlandet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall individer
  0
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  0

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er kun funnet noen få ganger i Norge, og ikke i nyere tid.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Funnet første gang i Europa i portugal i 1939. senere funnet i de fleste Europeiske land.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Dødt plantemateriale

 • muggsopp

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)