NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Oenopia conglobata

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2ac,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Dørstokkart som trolig vil kunne etablere seg i Norge. Ingen kjente økologisk risiko forbundet med arten.

Først observert i Norge
Krokvåg, Tvedestrand - 06.08.2008
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Et dødt individ av arten ble funnet innendørs i Krokvåg, Tvedestrand av Stein Bergsmark i 2008. Det er usikkert om dyret har kommet med bagasjen til gjester fra utlandet eller om dyret kom seg inn fra naturen rundt. En befaring i området gjorde negativt funn av Oenopia conglobata. Derimot ble det overraskende funnet flere larver av Harmonia axyridis på et parklindetre i en veikant.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er vanlig på det kontinentale Europa inkludert kyststrøk av Frankrike og Belgia (Majerus 2004). Etablert art i sørlige Sverige.Ikke registrert på de britiske øyer (Roy et al. 2010)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Roy, H., Brown, P., Frost, R. & Poland, R. 2011. Ladybirds (Coccinellidae) of Britain and Ireland Field Studies Council Publications, Shrewbury, UK. 198 pp.
  • Majerus, M. 1994. Ladybirds Harper Collins, UK. 367 pp.
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Levende planter på land

 • Levende vedaktige planter

 • Levende dyr og dyrebo

 • insektegg

 • nebbmunner

Predator på forskjellige Hemiptera-arter på løvtrær.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)