NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hippodamia convergens

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Kan tenkes å kunne etablere seg i Norge, men ingen dokumentasjon på at arten har negative effekter på miljøet.

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kan tenkes å kunne etablere seg i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Amerikansk art brukt i biologisk kontroll. Innført til flere land i Europa.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Roy, H. & Migeon, A. 2010. Ladybeetles (Coccinellidae) Chapter 8.4. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1) 4(1): 293–313
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • boreale og alpine områder

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Levende planter på land

 • Levende vedaktige planter

 • insektegg

 • nebbmunner

 • andre insekter

Arten lever av bladlus, insektegg og små plantesugere. H.convergens har blitt brukt i biologisk kontroll rundt omkring i verden på grunn av at den kan fortære store mengder skadedyr i løpet av sin levetid.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)