NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cryptolaemus montrouzieri

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten brukes til biologisk bekjemping av ullus og er observert rømt fra drivhus i Norge. Pga. liten mulighet til etablering og ikke påviste økologiske effekter utgjør arten ingen kjent risiko i Norge.

Først observert i Norge
AK, Oslo, Tøyen - 15.06.2003
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Tropisk art

(Sagvolden og Hansen 2007)

Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

Ref: Risikovurdering av marihønen Cryptolaemus montrouzieri brukt som plantevernmiddel. 25. april 2007. Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

En art som blir brukt rundt om i hele verden i drivhus og plantasjer for å bekjempe ullus som er et skadedyr på mange planter. Det eneste kjente funnet i Norge hittil ble gjort i 2003 like ved et veksthus i Oslo hvor arten er satt ut. Det er lite trolig at arten er i stand til å overvintre i Norge, så noen fast etablering er ikke kjent i området (Hansen og Sagsvolden 2007).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er også registrert utendørs i Sverige og Storbritania (Hansen og Sagvolden 2007)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hansen, L.O. & Sagvolden, B. 2007. Notes on Norwegian Coleoptera 6 Norwegian Journal of Entomology 54: 75-80
Naturtyper
 • Kulturmarkseng

  Fremtidig

 • boreale og alpine områder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Levende vedaktige planter

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Biologisk bekjemping

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Kun i fremtiden)