NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Gryllotalpa gryllotalpajordsiriss

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 2 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Basert på varetransport med bil og tog.

c Naturtypekolonisering

 • Kulturmark og våtmark.

Kriteriedokumentasjon

Arten lever underjordisk i fuktmark og i kulturmark (Marshall & Haes 1988). Arten reproduserer i Danmark og Sverige (Skåne), men synes å være på tilbakegang i Sverige hvor den tidligere var utbredt nord til Västergötland.

Først observert i Norge
Oslo, Grefsen (Anonym 1938) - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Ikke observert.
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Annet sted

Belgia (Anonym 1938).

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  4

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten bør ha potensiale til å kunne etablere seg i Norsk natur.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Naturlig forekommende nord til Danmark og Sør-Sverige.

Naturtyper
 • boreonemoral sone

  Fremtidig

 • Åker og kunstmarkseng

  Fremtidig

 • Kulturmarkseng

  Fremtidig

 • Våtmarkssystemer

  Fremtidig

Arten lever underjordisk i fuktmark og i kulturmark (Marshall & Haes 1988). Arten reproduserer i Danmark og Sverige (Skåne). Arten synes å være på tilbakegang i Sverige hvor den tidligere var utbredt nord til Västergötland.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Abundans
  1
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
  Abundans
  2 - 10