NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hoplocampa minuta

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er utbredt i de områdene der der dyrkes plommer. Det er gjort et minimusanslag for nåværende bestandsstørrelse på 50000.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 3
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det er gjort et kvalifisert ansalg for spredningshastighet for denne arten.

Kriteriedokumentasjon

Hoplocampa minuta har sin naturlige opprinnelse i palearktis. Arten har spredd seg til Norge og finnes utbredt i et belte fra Østfold til Rogaland (Fjelddalen, 1951). Trolig også forekommende i Hordaland. Arten er kun kjent fra steder der det dyrkes plommer. . Arten er knyttet til Prunus-arter. Først og fremst plommer, men den skal også gå på slåpetorn (P. spinosa) (Taeger et al., 1998). Larven utvikler seg inne i plommene, slik at disse blir ødelagt. Hunnen legger eggene sine på blomster som nettopp har begynt å åpne seg. Det er antatt at arten har moderat sjanse for videre spredning i Norge. Den økologiske effekten til arten er ansett som liten. Arten vurderes i kategori "lav risikio".

Først observert i Norge
1950-1959
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Palearktis.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Utbredt i et belte fra Østfold til Rogaland (Fjelddalen, 1951). Trolig også forekommende i Hordaland. Arten er kun kjent fra steder der det dyrkes plommer.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fjelddalen, J. 1951. Plommevepsen (Hoplocampa minuta Christ). En orientering om biologi og bekjemping. Melding fra Statens Plantevern 7: 1-23
  • Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau., C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49–136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. 364 pp. Verlag Goecke & Evers, Keltern.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Åker og kunstmarkseng

 • Levende planter på land

 • Levende vedaktige planter

 • bladverk og reproduktive deler av lauvtrær

Arten er knyttet til Prunus-arter. Først og fremst plommer, men den skal også gå på slåpetorn (P. spinosa) (Taeger et al., 1998). Larven utvikler seg inne i plommene, slik at disse blir ødelagt. Hunnen legger eggene sine på blomster som nettopp har begynt å åpne seg.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)