NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Nematus spiraeae

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 2 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

c Naturtypekolonisering

 • Konstruert fastmark.

Kriteriedokumentasjon

Nematus spirea har sin naturlige opprinnelse i Vest-palearktis. Arten har spred seg til Norge og finnes i Østfold og Akershus. Arten er så langt kun funnet i tilknytning til hager og bebyggelse. Registrert vertsplanter er Skogskjegg (Aruncus dioicus) og hekkspirea (Spiraea salicifolia). Arten kan ha flere generasjoner i året. Larvene eter bladene til vertsplanten og er gregarine. Arten kan opptre i store mengder. Arten er etablert i Norge. Den utgjør neppe noe trussel mot stedegen flora, siden den ikke er kjent for å benytte andre vertsplanter enn spirea og skogskjegg. Nematus spirea har moderat sjanse for videre spredning i Norge, og det eringen forventet økologisk effekt. Arten vurderes i kategori "lav risiko".

Først observert i Norge
Østfold og Akershus (Nuorteva et al., 2005) - 2000
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vest-palearktis.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Uklar. Arten ble publisert ny for Norge i 2005 (Nuorteva et al., 2005). Den er registrert i Østfold og Akershus. I følge Bioforsk (2011) i Sør-Norge generelt. Arten er så langt kun funnet i tilknytning til hager og bebyggelse.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Benson, R. B. 1952. Hymenoptera 2. Symphyta. Section (b). Handbooks for the Identification of British Insect 6 2(a): 51-137
  • Nuorteva, M., Nuorteva, J. & Olsen, T. J. 2005. Records of sawflies (Hymenoptera: Symphyta) from Østfold, Southern Norway. Sahlbergia 10: 68–79
  • Bioforsk 2011.
  • Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau., C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49–136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. 364 pp. Verlag Goecke & Evers, Keltern.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

Skogskjegg (Aruncus dioicus) og hekkspirea (Spiraea salicifolia) (Taeger et al., 1998).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)