NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Trioza apicalisgulrotsuger

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten synes ikke å ha spredt seg de siste 40 årene. Er nå et viktig skadedyr i alle norske distrikter med dyrking av gulrot med unntak av Rogaland (Jæren).

Først observert i Norge
Oslo-området - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Sørlandet, Østlandet - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1921 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Kommentar
  Synes ikke å ha spredd seg de siste 40 år

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Lite trolig etablering utover dagens utbredelsesområde.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rygg, Trygve 1977. Biological investigations on the carrot psyllid Trioza apicalis Förster. Meddelelser Norges Landbrukshøgskole 56 (3): 1-20
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • tofrøbladete

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent