NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Kybos abstrusus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Svart poppel (Populus nigra) er et fremmed planteslag i norsk natur. Kybos abstrusus er en art som følgelig har kommet etter og vi trolig spre seg dit hvor planten kan vokse. Ingen økologisk effekt på naturlige systemer er kjent.

Først observert i Norge
Oslo: Kubaparken - 14.08.2007
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er i spredning til områder med svartpoppel (Populus nigra).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er utbredt i Sverige og Finland, men fortsatt ikke påvist i Danmark, mens i Tyskland er utbredelsen mer sporadisk (Endrestøl 2008).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Nickel, H. 2003. The Leafhoppers and Planthoppers of Germany (Hemiptera, Auchenorrhyncha): Patterns and strategies in a highly diverse group of phytophagous insects Pensoft Publishers, Sofia-Moscow & Goecke & Evers, Keltern 1-460
  • Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Finnish Environment 7: 1-101.
  • Söderman, G., Gillerfors, G., Endrestøl, A. 2009. An annotated catalogue of the Auchenorrhyncha of Northern Europe (Insecta, Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Cicadina 10: 33-69
  • Endrestøl, A. 2008. Hoppers on Black Poplars -The Auchenorrhyncha fauna on Populus nigra in Norway Norwegian Journal of Entomology 55: 137-148
  • Ossiannilsson, F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 7:2: 223-593.
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • boreale og alpine områder

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Levende vedaktige planter

 • bladverk og reproduktive deler av osp og poppel

Arten er førstegrads monofag på svart poppel hvor den også overvintrer som egg (Endrestøl 2008).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)