NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rhytidodus decimusquartus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Utbredelsen av arten er avhengig av utbredelsen til svart poppel (Populus nigra) som igjen er en fremmed art i Norge. Ingen økologisk effekt på naturlige systemer er kjent.

Først observert i Norge
Oslo: Hovedøya - 31.08.2007
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2007 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Utbredelsen til denne arten vil trolig begrense seg i utbredelsen av svart poppel (Populus nigra) som er et fremmed planteslag i norsk natur.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har få registreringer i Fenoscandia (Endrestøl 2008).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Nickel, H. 2003. The Leafhoppers and Planthoppers of Germany (Hemiptera, Auchenorrhyncha): Patterns and strategies in a highly diverse group of phytophagous insects Pensoft Publishers, Sofia-Moscow & Goecke & Evers, Keltern 1-460
  • Endrestøl, A. 2008. Hoppers on Black Poplars - The Auchenorrhyncha fauna on Populus nigra in Norway Norwegian Journal of Entomology 55: 137-148
  • Söderman, G., Gillerfors, G., Endrestøl, A. 2009. An annotated catalogue of the Auchenorrhyncha of Northern Europe (Insecta, Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Cicadina 10: 33-69
  • Ossiannilsson, F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 7:2: 223-593.
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • bladverk og reproduktive deler av osp og poppel

Arten er førstegrads monofag på svart poppel hvor den også overvintrer som egg (Endrestøl 2008).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)