NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Piezodorus lituratus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er mest sannsynlig etablert i Norge og den vil ha gode muligheter til å spre seg i sørlige deler av Norge hvor gyvel (Cytisus scoparius L.) er utbredt. Det er ikke påvist negative økologiske effekter knyttet til arten.

Først observert i Norge
Oslo - 03.05.2006
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er mest sannsynlig etablert i Norge og den vil ha gode muligheter til å spre seg i sørlige deler av Norge hvor gyvel (Cytisus scoparius L.) er utbredt. Det første funnet ble gjort på importerte Thuja sp.-planter fra Nederland i mai 2006 (Staverløkk 2006; Sæthre et al. 2010).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er vidt utbredt i Europa inklusive sørlige deler av Sverige, og Danmark.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Staverløkk, A. 2006. Fremmede arter og andre uønskede blindpassasjerer i import av grøntanleggsplanter. (Occurrence of alien species and other unwanted stowaways in imported horticultural plants.) M.Sc. University of Life Sciences (UMB) 111pp.
  • Sæthre, M.-G., Staverløkk, A. & Hågvar, E. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. Norwegian Journal of Entomology 57: 25-35
  • Tolsgaard, S. 2001. Status of Danish shieldbugs, squashbugs and firebugs. (Heteroptera: Pentatomidea, Coreoidea & Pyrrhocoridea). Entomologiske meddelelser 69: 3–46
  • Panizzi, A. R., J. E. McPherson, D. G. James, M. Javahery & R. M. McPherson 2000. Chapter 13. Stink bugs (Pentatomidae), pp. 421-474 in C. W. Schaefer and A. R. Panizii (eds.), Heteroptera of Economic Importance. CRC Press, Boca Raton, Florida, 828 pp.
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

 • Konstruert fastmark

 • Kulturmarkseng

 • Åker og kunstmarkseng

 • Levende planter på land

Vertsplanten for P. lituratus er gyvel (Cytisus scoparius L.) som også er et fremmed planteslag og som har forvillet seg mye de siste årene spesielt i Sør-Norge. P. lituratus kan også gå på følgende planter: gulltorn (Ulex europaeus L.), erteplanter (Lupinus sp., Trifolium sp., Melilotus sp. og Medicago sp.), og de vedaktige artene innen Papilionaceae av slekten Genisteae (Panizzi et al. 2000).

Arten overvintrer som voksen, og nymfene er aktive fra juni til september (Tolsgaard 2001).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)