NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Nezara viridula

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er påvist tilfeldig ett par ganger i Norge i forbindelse med importerte matvarer, men ikke på friland. Nærmeste forekomst på friland er Danmark og Storbritannia hvor arten anses å være etablert. Arten er en pest i grønnsaksavlinger på kontinentet (Barclay 2004).

Det er usikkert om den vil kunne etablere seg utendørs i Norge. Det er knyttet usikkerhet til økologisk risiko ved eventuell etablering.

Først observert i Norge
1990
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er påvist tilfeldig ett par ganger i Norge i forbindelse med importerte matvarer. Arten er ikke påvist på friland i Norge. Nærmeste forekomst på friland er Danmark og Storbritannia hvor arten anses å være etablert. Arten er en pest i grønnsaksavlinger på kontinentet (Barclay 2004).

Et tankekors: Southwood & Leston (1959) skrev om N. viridula ‘unlikely to become established’ på de britiske øyer! 45 år senere var det motsatte et faktum. Det er usikkert om den vil kunne etablere seg utendørs i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har spredt seg over store deler av Europa og vist en spredning nordover det siste tiåret (Barclay 2004).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rabitsch, W. 2010. True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 407–403
  • Barclay, M.V.L.. The Green Vegetable Bug Nezara viridula (L., 1758) (Hem.:Pentatomidae) new to Britain. Entomologist’s Record 116: 55-58
  • Rabitsch, W. 2008. Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) Zootaxa 1827: 1-44
  • Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and Water Bugs of the British Isles. Warne, London. [CD-ROM versjon]. 436 pp.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)