NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lilioceris lilii

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten har spredt seg i Sør-Norge og oppover kysten på Vestlandet til Trøndelag i løpet av relativt kort tid. Den kan gjøre stor skade på hageliljer, men det er ikke påvist økologisk effekt i naturlige systemer.

Første observerte etablering i Norge
Vestfold - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  88
  Antall forekomster
  38
  Forekomstareal
  84136
  Utbredelsesområde
  92

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Frem til begynnelsen på 1990-tallet ble den bare funnet rundt Oslofjorden, men den spredte seg etter hvert langs Vestlandet og finnes i dag i lavereliggende strøk over store deler av Sør-Norge opp til Trøndelag (Hofsvang 2011).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Liljebillen kommer opprinnelig fra Asia, men har vært lenge i Europa og er utbredt over hele kontinentet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hofsvang, T. 2011. Plantevernleksikonet. Bioforsk Plantehelse. Ås.
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Kulturmark

 • Konstruert fastmark

 • Levende planter på land

Arten spiser på bladverket hos flere liljearter og kan gjøre stor skade i en hage med mye liljer (Hofsvang 2011).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)