NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lyctocoris campestris

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid i Norge

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er nå utbredt over store deler av verden og trolig spredt via lagrede matvarer. Arten er i Norge funnet i tilknytning til dødt plantemateriale og komposthauger over det meste av landet (Ødegaard & Coulianos 1998). Det er ikke påvist at arten kan ha negative økologiske effekter.

Først observert i Norge
Risør - 07.07.1913
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er trolig utbredt i lavlandet over det meste av Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er en kosmopolitt og finnes idag i store deler av verden.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
  • Rabitsch, W. 2010. True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 407–403
  • Ødegaard, F. & Coulianos, C.C. 1998. Forslag til rødliste for norske insekter. Del 2. Teger (Hemiptera, Heteroptera). NINA Fagrapport 033: 1-15
  • Rabitsch, W. 2008. Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) Zootaxa 1827: 1-44
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Dødt plantemateriale

Arten er i Norge funnet i tilknytning til dødt plantemateriale og komposthauger (Ødegaard & Coulianos 1998). Den er et rovdyr som predaterer på andre insekter og suger blod av både mennesker, fugler og dyr (Mehl 1989). Arten er nå utbredt over store deler av verden og trolig spredt via lagrede matvarer. I sitt naturlige habitat lever den i musbol og under barken på trær. I menneskeskapte miljø er den funnet i lagrede varer, høy/tørket gress, innendørs, og i avfall fra husdyr (Rabitsch 2008).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra zoologiske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra bygg og anlegg

  (Pågående)