NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Colpomenia peregrinaøsterstyv

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Arta har vore her relativt lenge, er godt etablert og svært vanleg.

c Naturtypekolonisering

 • Det er ikkje forventa at arta vil kolonisera nye naturtypar i Noreg.

Kriteriedokumentasjon

Arta er relativt vanleg i sitt utbreiingsområde i Noreg, og er lokalt mest utbreidd omkring fjøremålet, og viser store år-til-år variasjonar i førekomst. Arta dannar imidlertid sjelden tette bestandar, og det er ingen observasjonar av at lokale populasjonar fortrengjer andre artar.

Først observert i Norge
Nær Bergen - 1933
Første observerte etablering i Norge
Nær Bergen - 1933
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Arta har ei svært vid geografisk utbreiing, og finst både i Stillehavet og Atlanterhavet. Lokalt kan den spreia seg svært effektivt ved at thallus blir gassfylt og flyt på litt større individ. Arta har ein sesongmessig førekomst, og er ikkje til stades om vinteren.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1933 - 1933
  Sted
  Nær Bergen
  Fylkesforekomst
  • Hordaland

 2. Periode
  1952 - 1952
  Sted
  Kvitsøy
  Fylkesforekomst
  • Rogaland

 3. Periode
  1952 - 1997
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arta er i dag utbreidd frå Vestfold til Nord-Trøndelag.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rueness J, Brattegard T, Lein TE, Kufner Lein R, Pedersen A, Sørlie AC 1997. Class Rhodophyceae (Divisjon Rhodophyta), i Brattegard T & Holthe T (red) Utredning fra DN Research Report for DN Nr. 1997-1
  • Grenager B 1950. Utbredelsen av "østerstyven" (Colpomenia peregrina Sauv.) langs Norges kyst. Blyttia 8: 169-171
  • Printz H 1952. On some rare or recently immigrated marine algae on the Norwegian coast Nytt Magasin for Botanikk 1: 135-151
Naturtyper
 • Kystvann

 • littoralbasseng

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

 • littoralbassengbunn med periodisk havvannstilførsel

 • Hardbunn i marine systemer

 • Levende marine planter

Arta veks i fjørepyttar, nedre del av fjøra og i overgangen fjøre sjø/øvre del av sjøsone. Arta er vanleg som epifytt på andre algar.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)