NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Codium fragilepollpryd

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Arta er godt etablert og vanleg mange stader langs kysten.

c Naturtypekolonisering

 • Det er ikkje forventa at alga vil kolonisera nye naturtypar.

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kystgranskog

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • LD: Fjæresone-sjø
  • NA Saltvannssystemer: Tareskogsbunn
  • NA Saltvannssystemer: Annen fast eufotisk saltvannsbunn
  • NA Fjæresonesystemer: Stein-, grus- og sandstrand

Kriteriedokumentasjon

Kan flekkvis dominera i øvre del av sjøsona, i sone som normalt er okkupert av sagtang og/eller sukkertare. ..

Vil ha samfunnseffekt ved å påverka samansetnad av assosiert flora og fauna.

Forekomstar varierer mykje frå år til år. Dette har muligvis mellom anna med variasjonar i vintertemperatur å gjera. Dersom frekvensen av milde vintrar og varme somrar aukar framleis, vil aukande lokale førekomstar kunna forventast. Ei vidare spreiing nordover vi då også forventast.


Først observert i Norge
Bremanger (Sogn og Fjordane eller Utstein, Rogaland eller Fana (Milde), Hordaland - 1895 eller 1929 eller 1946
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Det ble tidliger (Silva 1957) skilt mellom 3 underarter av Codium fragile i Norge (ssp. atlanticum, ssp. scandinavicum og ssp. fragile (= tomentosoides)). Nyere molekylærgenetiske analyser (Provan et al. 2005, Provan et al. 2008) har vist at typematerialet av ssp. scandinavicum var identisk med ssp. fragile, mens ssp. atlanticum representerer en genetisk distinkt taksonomisk enhet som ikke med sikkerhet er identifisert utenom De britiske øyer. På grunn av fenotypisk plastisitet kan ikke ssp atlanticum og ssp fragile skilles sikkert ved morfologi alene, og det har vist seg at de fleste belegg klassifisert som ssp. atlanticum tilhørte ssp. fragile ved DNA-sekvensering. Etter dette kan en ikke lenger være sikker på at annet enn ssp. fragile forekommer i Norge. Dette er den underarten med opprinnelse i japanske farvann som er invaderende og som er kommet inn i stadig nye områder. Eldste funn fra Norge kan være fra 1895 (som ssp. atlanticum), fra 1929 (som ssp. scandinavicum) og helt sikkert fra 1946 (som ssp. tomentosoides = ssp. fragile). En markant økning i forekomstene av Codium fragile i Norge ble lagt merketil fra 1930-tallet og fremover (Fægri & Moss 1952). Nordligste publiserte funn på norskekysten er fra Rebbenesøy i Nord-Troms (Stellander 1969).

Kom til Norge fra
 • Ukjent

1895 referer til funn fra Kalvåg, Bremanger, Sogn & Fjordane, juli 1895, leg. P. Boye, belegg i Bergen Museum). Identifisert som subsp. atlanticum av Silva (1957), men uten DNA-analyse kandet ikke utelukkes at det er subsp. fragile

1929 refererer seg til funn fra Utstein kloster, Rennesøy kommune, Rogaland, 20/6 1929, leg. K. Fægri, belegg i Bergen Museum. Identifisert som subsp. scandinavicum av Silva (1957) (typematerialet til subsp. scandinavicum har senere vist seg å være identisk med subsp. fragile)

1946 refererer til funn fra Herøy ved Milde, Hordaland, 30/9 1946, leg. K. Fægri, belegg i Bergen Museum, identifisert som Codium fragile subsp. tomentosoides av Silva (1957), = C. fragile subsp. fragile

Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

En oversiktsartikkel av Trowbridge (1998) gir relevant informasjon. Forøvrig er det tallrike studier fra ulike deler av verden der Codium fragile ssp. fragile er kommet inn som en fremmed art. Av særskilt interesse er spredningen langs østkysten av USA og Canada (se Watanabe & Scheibling 2009 og Drouin et al. 2011). I beregningen til Nyberg & Wallentinus (2005) kommer Codium fragile ssp fragile (som ssp tomentosoides) ut som den mest risikofylte av alle invaderende makroalger.

Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1948 - 1950
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland

 2. Periode
  1950 - 1997
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Watanabe, S. & Scheibling, R.E. 2009. Contrasting patterns of spread in interacting invasive species: Membranipora membranacea and Codium fragile off Nova Scotia Biological Invations
  • Drouin, A., McKindsey, C.W. & Johnson, E.L. 2011. Detecting the impacts of notorious invaders: experiments versus observations in the invasion of eelgrass meadows by the green seaweed Codium fragile Oecologia
  • Nyberg, C.D. & Wallentinus, I. 2005. Can species traits be used to predict marine macroalgal introductions? Biological Invasions 7: 265-279
  • Stellander, O. 1969. Nytt funn av Codium fragile (Sur.) Hariot i Nord-Norge Blyttia 174-177
  • Trowbridge, C.D 1998. Ecology of the green macroalga Codium fragile (Suringar) Hariot 1889: invasive and non-invasive subspecies Oceanography and Marine Biology Annual Review 36: 1-64
  • Rueness J, Brattegard T, Lein TE, Kufner Lein R, Pedersen A, Sørlie AC 1997. Class Rhodophyceae (Divisjon Rhodophyta), i Brattegard T & Holthe T (red) Utredning fra DN Research Report for DN Nr. 1997-1
  • Provan, J., Booth, D., Todd, N.P., Beatty, G.E. & Maggs, C.A 2008. Tracking biological invasions in space and time: elucidating the invasive history of the green alga Codium fragile using old DNA. Diversity and Distrubutions 14: 343-354
  • Silva, P. 1957. Codium in Scandinavian waters. Svensk botanisk Tidsskrift 51: 117-134
  • Fægri, K. & Moss, E. 1952. On the occurrence of the genus Codium along Scandinavian coasts Blyttia 10: 108-113
  • Provan, J., Murphy, S. & Maggs C.A. 2005. Tracking the invasive history of the green alga Codium fragile ssp. tomentosoides. Molecular Ecology 14: 189-194.
Naturtyper
 • littoralbasseng

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)