NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Monochamus alternatus

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:1,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Arten er påvist en gang i Norge med importert emballasje. etableringssannsynlighet i Norge vurderes som liten. I og med at arten kan være vektor for furuvednematode har arten høy potensiell risiko.

Først observert i Norge
Mosjøen - 2006
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

En hann av arten ble først påvist i Norge i Mosjøen ved en maskinlast som kom fra Kina med store mengder emballasje i tre. Dette er det eneste kjente funnet så langt (Kvamme & Magnusson 2006).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Kvamme, T. & Magnusson C. 2006. Furuvednematoden - like aktuell trussel mot skogen. Norsk Skogbruk 52(7/8): 24-25
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Fastmarksskogsmark

 • blåbærskog

 • lyngskog

 • Levende vedaktige planter

 • nåleverk og reproduktive deler av furu

Arten er vektor for en alvorlig parasitt på furutrær, furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus), som ved utbrudd i norsk natur kan forstyrre store skogsystemer (Kvamme & Magnusson 2006).

Arten går hovedsaklig på furu, men er fra Japan kjent for å gå i 18 furutrearter, 3 grantrearter og en art av ceder, lerk og edelgran (Kvamme & Magnusson 2006).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med emballasje

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)