NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Picea pungensblågran

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon < 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Blågran Picea pungens er et fjelltre naturlig utbredt i Nord-Amerika (Rocky Mountains), ble innført til Norge ca. 1890 og er stort sett brukt som prydtre i hager og som juletre. Den er relativt lyskrevende, hardfør og klarer seg godt på fattige jordtyper (Børset 1985). Spredning ved frø i Norge er påvist i Ak Oslo fra 2004 (fra hage/park) og i MR Tingvoll fra 2008 (fra plantefelt). Blågran vil sannsynligvis forsvinne uten jevnlig utplanting, og det er neppe knyttet noen økologisk risiko til arten.

Først observert i Norge
Ukjent - 1890
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 2004
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vestlige Nord-Amerika: Rocky Mountains fra Arizona og New Mexico nord til Montana.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
40 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1890 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Blågran Picea pungens ble innført til Norge ca.1890 og er stort sett brukt som prydtre i hager og som juletre. Den er relativt lyskrevende, hardfør og klarer seg godt på fattige jordtyper (Børset 1985). Forvillete bartrær er sterkt underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. Vi har belegg i samlingene fra Ak Oslo: Bygdøy fra 2004 og MR Tingvoll: Bergem V 2008. Spredning ved frø i Norge er påvist i Oslo fra 2004 (fra hage/park) og i Tingvoll fra 2008 (fra plantefelt), men frøformering synes ikke være utbredt. Blant annet viser en hovedoppgave ved UMB (Tonjer 2011) bare ca. 1% gjenfunn i 2010 av et totalt utplantet antall på 1125 individer i 1929. Blågran vil sannsynligvis forsvinne uten jevnlig utplanting, og det er neppe knyttet noen økologisk risiko til arten.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Tonjer, A.T. 2011. Spredning av fremmede trær og busker i Nordskogen, Ås Masteroppgave UMB, Inst for plante og miljøvitenskap 103
  • Børset, O. 1985. Skogskjøtsel. Skogøkologi Landbruksforlaget
  • Østgård, Å., Myking, T., Skage, J.O., Øyen, B.H. 2003. Hvorfor noen juletrær er grønne og andre blå Glimt fra skogforskningen 11/2003: 2
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg