NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Nathrius brevipennis

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kommer med importert trevirke, men vil trolig ikke kunne etablere seg i norsk natur.

Først observert i Norge
Oslo - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er funnet i Oslo ved et tilfelle i importert bearbeidet materiale av kurvpil. Svært få funn ellers i Skandinavia.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er utbredt lengre sør i Europa. Den ser ikke ut til å være en alvorlig skadegjører verken økologisk eller økonomisk i noen land.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bily, S & Mehl, O. 1989. Longhorn beetles of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. Scand. E.J. Brill. 22
  • Lindroth, C. H. 1960. Catalogus coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Ent. Sällsk., Lund.
Naturtyper
 • sterkt modifisert ved innendørs

Vertsplanter er løvtrær (Alnus, Rosa, Fraxinus, Corylus, Ficus, Castanea, Salix, Juglans, Quercus, Morus, Cornus, Ceratonia, Pistacia, Ziziphus, Robinia og Ostrya). Er unntaksvis funnet i bartrær (Pinus og Cypressus). Larvene lever under barken og senere i veden på tynne greiner. Forpupping skjer i veden i løpet av våren. Utviklingstiden fra egg til imago er 1 til 2 år.

Kan gjøre skade på kurvbindinger. Har kommet til landet gjennom bearbeidede produkter av kurvpil (Salix viminalis). Hittil kun ett par norske funn fra Oslo og Bergen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Nathrius_brevipennis

http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/insekter/norcol/cerambyc/N_brevipennis.html

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med bearbeidet trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Kun i fremtiden)