NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Solanum physalifoliumbegersøtvier

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

En enkelt forekomst oppgitt til "Hvasser: åker ved Lia, i titusenvis" (2006).

Forventet levetid konklusjon 60 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

c Naturtypekolonisering

 • Åker.

Kriteriedokumentasjon

Begersøtvier Solanum physalifolium er en ettårig urt fra Sør-Amerika. Den frøreproduserer, og de saftige fruktene (bær) spres med pattedyr og fugl. Det er uvisst hvordan arten er kommet inn i landet, men mest trolig med innførte jordbruksvarer. Den ble først funnet i Bu Hurum: Tofte, på bark- og flisfyllinger ved Tofte cellulosefabrikk 2003 (og 2006) og i Øf Råde: Lundeby gård i rødbetåker 2003 (og potetåker 2006, rødbetåker 2008), og i Vf Larvik: Bakke, jordekant 10-11 individer 2010 og Tjøme: Hvasser, Lia gård i potet-, løk- og aspargesåker 2005 (i åker i titusenvis 2006 og 2007), ved Hvasser kirke, langs alle åkerkanter 2005, og Sønsterud gård, i potetåker 2008. Arten synes å være i rask etablering i Norge, men vil trolig være sterkt knyttet til jordbruksområder og industritomter og kommer neppe til å ha noen negativ effekt på norsk natur.

Først observert i Norge
Bu Hurum: Tofte - 2003
Første observerte etablering i Norge
Vf Tjøme: Hvasser - 2005
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Sør-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2003 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  600
  Utbredelsesområde
  16 - Mørketall: 1,5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Begersøtvier Solanum physalifolium ble først funnet i Bu Hurum: Tofte, på bark- og flisfyllinger ved Tofte cellulosefabrikk 2003 (og 2006) og i Øf Råde: Lundeby gård i rødbetåker 2003 (og potetåker 2006, rødbetåker 2008), og i Vf Larvik: Bakke, jordekant 10-11 individer 2010 og Tjøme: Hvasser, Lia gård i potet-, løk- og aspargesåker 2005 (i åker i titusenvis 2006 og 2007), ved Hvasser kirke, langs alle åkerkanter 2005, og Sønsterud gård, i potetåker 2008. Arten synes å være i rask etablering i Norge.

Naturtyper
 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • industriutbyggingsområde

 • tømmerdeponi

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ubarka rundtømmer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med importert produksjonsmateriell

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år