NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hylotelephium ewersiihøstbergknapp

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Haustbergknapp er pr. i dag kjent med 42 forekomster (mørketall 5) i 11 fylker, hver forekomst med anslagsvis 50 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 10.500 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

c Naturtypekolonisering

 • Bergknaus.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Haustbergknapp Hylotelephium ewersii er en langlevd flerårig, sukkulent urt fra Vest- og Sentral-Asia. Den har frøreproduksjon, men sprer seg mest effektivt ved skuddbiter som lausner og rotslår. Arten er en populær hageplante og spres nokså lett ut på bergkoller og grunnlende. Den er meget ekspansiv der den etablerer seg, reproduserer utmerket, og danner stabile, langlevde populasjoner. Arten fortrenger opplagt stedegne arter, men bare i ubetydelig grad fordi den er relativt sjelden og med langsom ekspansjon. Den har ennå ikke på langt nær nådd sitt potensielle areal.

Først observert i Norge
Bu Hurum: Filtvet - 1897
Første observerte etablering i Norge
Bu Hurum: Filtvet - 1897
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Vest- og Sentral-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1897 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  30 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  32 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  39 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  42 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Haustbergknapp Hylotelephium ewersii er en populær hageplante og spres nokså lett ut på bergkoller og grunnlende. Den er meget ekspansiv der den etablerer seg, reproduserer utmerket, og danner stabile, langlevde populasjoner. Den er i langsom ekspansjon og har ennå ikke på langt nær nådd sitt potensielle areal.

Naturtyper
 • kalkfattig knaus

 • intermediær knaus

 • kalkknaus

 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig