NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hylotelephium anacampserosknebergknapp

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1050
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Knebergknapp er pr. i dag kjent med 7 forekomster (mørketall 3) i 4 fylker (He, Te, AA, SF), hver forekomst med anslagsvis 50 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 1050 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

c Naturtypekolonisering

 • Bergknaus.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Knebergknapp Hylotelephium anacampseros er en langlevd og sukkulent flerårig urt fra fjellstrøk i Sørvest-Europa. Den har frøformering, men kan også formeres lokalt ved skuddbiter som rotslår. Den er kommet inn som hagestaude, er meget godt etablert på bergrabber i indre Telemark (minst siden 1907) og begynner nå å etablere seg også andre steder. Den dyrkes forholdsvis lite i hager, og det er trolig grunnen til at den fortsatt er sjelden. Den har problemer med å spre seg fra sted til sted, men kan bli ekspansiv lokalt. Den fortrenger stedegne arter på de bergkollene der den overtar dominansen, men dette skjer i liten skala fordi arten er sjelden og ikke svært ekspansiv.

Først observert i Norge
Te Drangedal: Dalen - 1907
Første observerte etablering i Norge
Te Drangedal: Dalen - 1907
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Fjellstrøk i Sørvest-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1907 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Knebergknapp Hylotelephium anacampseros er meget godt etablert på bergrabber i indre Telemark (minst siden 1907) og begynner nå å etablere seg også andre steder. Den dyrkes forholdsvis lite i hager, og det er trolig grunnen til at den fortsatt er sjelden. Den har problemer med å spre seg fra sted til sted, men kan bli ekspansiv lokalt.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • vegkant

 • kalkfattig knaus

 • intermediær knaus

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år