NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alchemilla semilunarismånemarikåpe

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Grovt estimat bygd på de to kjente forekomstene.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0%

Kriteriedokumentasjon

Månemarikåpe Alchemilla semilunaris er en flerårig urt med aseksuell frøsetting (agamospermi). Det innebærer at ett enkelt individ er nok til å starte en populasjon. Fruktspredningen er passiv og over svært korte distanser. Arten er østeuropeisk og er bare funnet to steder i Sør-Varanger: Snevebukta i Bøkfjorden 1999 (og senere i 2000 og 2004) og Langfjordeid (2000). Dette er sikkert russiske polemochore (krigsspredte) planter fra sluttfasen av andre verdenskrig, 1944-1945. Plantene har tydeligvis holdt seg på stedene i over 65 år, med lokale populasjoner, men viser ingen tegn til spredning.

Arten har stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon pluss gjenstående), men den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år.

Først observert i Norge
Fi Sør-Varanger: Snevebukta - 1999
Første observerte etablering i Norge
Fi Sør-Varanger: Snevebukta - 1999
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Nordøst-Europa: Nord-Russland.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1999 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Finnmark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2
  Utbredelsesområde
  8 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Månemarikåpe Alchemilla semilunaris er funnet to steder i Sør-Varanger: Snevebukta i Bøkfjorden 1999 (og senere i 2000 og 2004) og Langfjordeid (2000). Dette er sikkert russiske polemochore (krigsspredte) planter fra sluttfasen av andre verdenskrig, 1944-1945. Plantene har tydeligvis holdt seg på stedene i over 60 år, men viser ingen tegn til spredning.

Naturtyper
 • overflatedyrket kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyrefor

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år