NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alchemilla mollispraktmarikåpe

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2eg

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 4700
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Praktmarikåpe Alchemilla mollis er pr. i dag kjent med 47 forekomster (mørketall 5) i 11 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 20 individer. Dette gir et estimert individtall på 4700.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Praktmarikåpe Alchemilla mollis er en flerårig nokså grov, om lag halvmeterhøy urt med aseksuell frøformering. Fruktene kan spres med vind eller dyr. Arten kommer opprinnelig fra fjellområder på Balkan og er innført til landet som prydplante og har økt enormt i popularitet i hager de siste par tiårene. Den har forvillet seg til skrotemark, vegkant og ulike åpne enger. Første forvillede funn var i Ak Oslo i 1938 og neste funn i VA Kristiansand 26 år senere. Arten startet ikke sin ekspansjon før etter 1980, og artens ekspansjon i norsk natur har økt på de siste 20 år i sammenheng med mye mer omfattende dyrkning. Basert på observasjoner på Island hvor den har eksplodert de senere årene, forventes det at den kan bli en alvorlig, invasiv plante i hele landet, nord til Finnmark og opp til lavalpint belte. Den har bl.a. eksplodert på Island mellom 2006 og 2010 (R. Elven, pers. observ.). En nettside fra Færøyene setter også fokus på denne planten som en problematisk fremmedart i spredning fordi den utkonkurrerer det meste der det etablerer seg og synes å være vanskelig å bli kvitt.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Frogner - 1938
Første observerte etablering i Norge
VA Kristiansand: Gimlemoen - 1964
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Fjellområder i Sørøst-Europa (Balkan).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1938 - 1938
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1964 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 5
  Utbredelsesområde
  40 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart,modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  47 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  260000
  Utbredelsesområde
  116 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 10
  Utbredelsesområde
  80 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Praktmarikåpe Alchemilla mollis er en ny hagestaude og ble først funnet forvillet i Ak Oslo i 1938 på et jorde mellom Frognerdammen og Smestad. Det skulle gå hele 26 år til neste funn i VA Kristiansand. Arten startet ikke å ekspandere før etter 1980, og hoveddelen av ekspansjonen er de siste 20 år, i sammenheng med mye mer omfattende dyrkning. Arten har potensiale til å bli en alvorlig, invasiv plante over hele landet, nord til Finnmark og opp til lavalpint belte. Den har bl.a. eksplodert på Island mellom 2006 og 2010 (R. Elven, pers. observ.).

Referanser

 1. URI

  • http://www.jenskjeld.info/blomster.htm
Naturtyper
 • Skrotemark

 • vegkant

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

 • Kulturmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år