NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Thalictrum minus minusstor kystfrøstjerne

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 60
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Stor kystfrøstjerne er pr. i dag kjent med 3 forekomster (mørketall 2) i ett fylke (Te), hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 60 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Stor kystfrøstjerne Thalictrum minus subsp. minus er en flerårig, opptil en halv meter høy urt (staude) som formerer seg med frø. Den kommer fra Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Den er relativt sjelden brukt som prydplante. Den første forvillingen ble registrert i 1953 i Te Porsgrunn: Brevik. Inntil 2011 er den funnet bare i Bu Kongsberg og Te Porsgrunn, Bamble og Seljord (den siste ikke belagt). Tre av disse forekomstene har vært stabile over lang tid, en av dem i mer enn 50 år (Brevik). Arten synes ikke å ekspandere fra stedene der den har etablert seg. De få kjente forekomstene er enten fra gate- og veikanter eller planten har opptrådet som ugress i hage. Planten forventes ikke å ha negativ effekt på hjemlige arter og naturtyper.

Først observert i Norge
Te Porsgrunn: Bevik, Blekebakken - Sylterøya - 1953
Første observerte etablering i Norge
Te Porsgrunn: Bevik, Blekebakken - Sylterøya - 1953
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1953 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Telemark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Telemark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Stor kystfrøstjerne Thalictum minus subsp. minus er funnet forvillet på fire lokaliteter siden 1953, en i Buskerud, tre i Telemark. Tre av disse forekomstene har vært stabile over lang tid, en av dem i mer enn 50 år (Brevik). Men arten synes ikke å ekspandere fra stedene der den har etablert seg.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

Funnet i gate- og veikanter og som ugress i hage.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år