NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anemonidium canadensekanadasymre

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 300
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kanadasymre er pr. i dag kjent med 3 forekomster(mørketall 5) i 3 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 20 individer. Dette gir et estimat på ca. 300 individer.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kanadasymre Anemonidium canadense er en langlevd flerårig urt fra østlige Nord-Amerika, med frøreproduksjon og med stort potensiale for å spres. Den er utmerket tilpasset norske klima fra Sørlandet nord til Finnmark, og den sprer seg både lokalt med jordstengler og mer vidt med frø. Dens eneste hinder i norsk natur er at den ikke er så attraktiv som mange andre anemoner i hagene. Den første opplysningen fra Norge antyder begynnende spredning, i No Bodø: "Koch-hagen. Cult. beg. forvillet" 2000. Ved de to andre angivelsene er det allerede klar forvilling med etablering i skog og skogkanter: Øf Eidsberg: Høytorp fort og Ak Oslo: Bygdøy. De enkelte forvillete forekomstene er trolig alle enkeltkloner, noe som kan begrense seksuell reproduksjon. Den naturaliseres lett i middelsrik, noe skyggefull skog og har et stort spenn i fuktighets- og næringstoleranse. Dersom arten blir vanligere i dyrkning kan ekspansjonen i norsk natur bli raskere enn dagens data antyder. Det er ikke sannsynlig at denne arten vil ha noen negative økologiske effekter i norsk natur.

Først observert i Norge
No Bodø: Grønnåsen - 2000
Første observerte etablering i Norge
Øf Eidsberg: Høytorp fort - 2002
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Østlige Nord-Amerika, meget hardfør og når det arktiske beltet.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Nordland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kanadasymre Anemonidium canadense er en art med stort potensiale for å spres. Den er utmerket tilpasset norske klima fra Sørlandet nord til Finnmark, og den danner kloner med jordstengler og sprer seg med frø. Dens eneste hinder i norsk natur er at den ikke er så attraktiv som mange andre anemoner i hagene. Den første opplysningen fra Norge antyder begynnende spredning, i No Bodø: "Koch-hagen. Cult. beg. forvillet" 2000. Ved de to andre angivelsene er det allerede klar forvilling med etablering i skog og skogkanter: Øf Eidsberg: Høytorp fort og Ak Oslo: Bygdøy. Det eneste som hindrer denne arten fra rask spredning ut i norsk natur er at den dyrkes lite.

Naturtyper
 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Fastmarksskogsmark

 • Kulturmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år