NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Berberis aggregataperleberberis

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 60
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Perlebergeris er pr. i dag kjent med 6 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker, hver forekomst med (trolig) under 5 individer. Dette gir et estimert individtall på 60.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Perleberberis Berberis aggregata er en liten busk med frøreproduksjon. Fruktene er saftige bær som spres med fugl, potensielt over middels lange distanser (km). Arten kommer fra Kina og er innført som prydbusk. Den er dyrket i låglandet fra Oslofjord-området til Nordvestlandet, men er mest vanlig (og vinterherdig) på Sørlandet og Vestlandet. De første funnene i naturtyper ble gjort i Vest-Agder og Rogaland, fra 1993, men arten er senere funnet forvillet også i Oslo-området og kan være en del oversett. Det er trolig at den vil fortsette å etablere seg, men neppe i samme raske takt som slektningen haustberberis B. thunbergii. Det er lite trolig at denne arten vil gjøre noen skade i norsk natur.

Først observert i Norge
Ro Sandnes: Lutsi - 1993
Første observerte etablering i Norge
Ro Sandnes: Lutsi - 1993
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Vest-Kina.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1993 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Perleberberis Berberis aggregata er dyrket i låglandet fra Oslofjord-området til Nordvestlandet, men er mest vanlig (og vinterherdig) på Sørlandet og Vestlandet. De første funnene i naturen ble gjort i Vest-Agder og Rogaland, fra 1993, men arten er senere funnet forvillet også i Oslo-området og kan være en del oversett. Det er trolig at den vil fortsette å etablere seg, men neppe i samme raske takt som slektningen haustberberis B. thunbergii.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Fastmarksskogsmark

 • Skrotemark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år