NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aristolochia clematitispipeurt

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 600
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Pipeurt er pr. i dag kjent med 6 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker (Ak/Os, Vf), hver forekomst med anslagsvis 50 individer (ramets) i snitt. Dette gir et estimat på ca. 600 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Pipeurt Aristolochia clematitis er en gammel medisin- og hageplante fra Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Den har frøformering og dessuten meget effektiv klonal vekst med underjordsstengler. Det er uvisst om den frøreproduserer i Norge. Arten kan ha vært etablert som naturalisert før 1800, men den første dokumentasjonen er fra Herregårdshaven i Vf Larvik fra 1829. Deretter er den samlet og observert regelmessig der fram til i dag. Det neste funnet ble gjort ved Kanalen i Øf Moss i 1951, men her synes den å ha forsvunnet (ikke notert etter 1966). Derimot har den etablert seg på begge sidene av Lysakerelva i Ak Oslo og Bærum, der den først ble funnet i 1957 og står i beste velgående. Pipeurt har populasjon i Norge, vesenlig på grunn av klondannelse ved rotskudd, men den sprer seg bare noen meter eller titalls meter fra etableringsstedet. Den gjør ingen påviselig skade og forventes heller ikke å gjøre det i framtida.

Først observert i Norge
Vf Larvik: Herregårdshaven - 1829
Første observerte etablering i Norge
Vf Larvik: Herregårdshaven - 1829
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom-, Sør- og Øst-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1829 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1

 3. Periode
  1901 - 1950
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1951 - 1975
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1976 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Pipeurt Aristolochia clematitis er en gammel medisin- og hageplante. Den kan ha vært etablert som naturalisert før 1800, men den første dokumentasjonen er fra Herregårdshaven i Vf Larvik fra 1829. Deretter er den samlet og observert regelmessig der fram til i dag. Det neste funnet ble gjort ved Kanalen i Øf Moss i 1951, men her synes den å ha forsvunnet (ikke notert etter 1966). Derimot har den etablert seg på begge sidene av Lysakerelva i Ak Oslo og Bærum, der den først ble funnet i 1957 og står i beste velgående. Pipeurt har reproduserende populasjon i Norge og dessuten uvanlig effektiv klondannelse ved rotskudd, men den sprer seg bare noen meter eller titalls meter fra etableringsstedet.

Naturtyper
 • serviceutbyggingsområde

 • park

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år