NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alcea roseapraktstokkrose

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Praktstokkrose Alcea rosea er en kulturplante av vestasiatisk opphav. Den dyrkes ofte, men er sjelden funnet utafor kultur i Norge: Øf Moss: Jeløya strandkant 1937 og Patterød Solgården søppelplass 2004, 2005, 2006, 2008; Øf Fredrikstad: Gamlebyen 1996; Ak Oslo: Torshov fortauskant 2009; Bu Drammen: Lindum søppelplass 2008; Vf Tønsberg: Tarangrød søppelplass 2004; og Vf Larvik: Risøya 2005. Arten er imidlertid stabil i deler av Sverige og kan godt tenkes å bli stabil enkelte steder i Norge.

Praktstokkrose har foreløpig ikke stabil forekomst i Norge. Dersom den får det (ved frøreproduksjon), vil den trolig ikke ekspandere, fortrenge andre arter, eller føre til tilstandsendring i naturtyper. Arten er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Øf Moss: Jeløya - 1937
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Kulturplante med opphav fra vestasiatiske arter.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1937 - 1937
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1996 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Praktstokkrose Alcea rosea er en kulturplante av vestasiatisk opphav. Den dyrkes ofte, men er sjelden funnet utafor kultur i Norge: Øf Moss: Jeløya strandkant 1937 og Patterød Solgården søppelplass 2004, 2005, 2006, 2008; Øf Fredrikstad: Gamlebyen 1996; Ak Oslo: Torshov fortauskant 2009; Bu Drammen: Lindum søppelplass 2008; Vf Tønsberg: Tarangrød søppelplass 2004; og Vf Larvik: Risøya 2005. Arten er imidlertid stabil i deler av Sverige og kan godt tenkes å bli stabil enkelte steder i Norge.