NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Verbascum olympicumtyrkerkongslys

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Tyrkerkongslys Verbascum olympicum er dokumentert fra Norge med ett belegg fra Vf Nøtterøy: Nøtterøy gjenvinningsdeponi i 2003. Dette blir en stor plante, og det er angitt på belegget at den har 20 blomsterstengler. Den dyrkes en sjelden gang som prydplante, og funnet i Nøtterøy skyldes trolig hageutkast. Arten setter godt med frø og kan trolig reprodusere og danne populasjon i Norge.

Tyrkerkongslys har ikke forekomst i Norge, men kan kanskje få det. Den forventes ikke å ekspandere, å fortrenge andre arter, eller å føre til tilstandsendring i naturtyper. Den er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Vf Nøtterøy: Nøtterøy gjenvinningsdeponi - 2003
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Tyrkia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2003 - 2003
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Tyrkerkongslys Verbascum olympicum er dokumentert fra Norge med ett belegg fra Vf Nøtterøy: Nøtterøy gjenvinningsdeponi i 2003. Dette blir en stor plante, og det er angitt på belegget at den har 20 blomsterstengler. Den dyrkes en sjelden gang som prydplante, og funnet i Nøtterøy skyldes trolig hageutkast. Arten setter godt med frø og kan trolig reprodusere og danne populasjon i Norge.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år